1 feb

05.54 Fikar. Gött nu är januari över iallafall……

Igår va de stalltjänst och möte i stan. Hjälpte Carro m Candy som reds . Jättesnäll.

Idag är de hovaslagare för unghästar o verkningar. Ska oxå försöka mej på lite seriös filmning o kort. Behöver som sagt sälja några. Helst de yngre.

Hade en förhoppning om utebana men o nejdå. Ett tunt snötäcke dessutom.

Störningsmoment:

Kanske för jag egentligen inte vet …men vilken yrkesgrupp är så inte på riktigt som tränare?? Jag vet att de finns ”skyddade” yrkesgrupper . Man kan söka på just skyddade titlar. Sedan har du legitimerade,auktoriserade osv.. Att man deltagit på en kurs är inte samma sak.

Tränare i ridsport.

Blir lite provocerad när folk kallar sig tränare hit o dit. Fattar man vilket arbete det ligger bakom o få en

Man börjar med C tränare:

Behörig att söka till C-tränarutbildning är den som:
– Uppnått 22 års ålder
– Innehar intyg på genomför Basutbildning
– Innehar diplom som av SvRF diplomerad hästskötare*
– Tävlat och är väl etablerad på nivå motsvarande
• Dressyr Msv B med flertal ritter med lägst 65%
• Hoppning – 1,30m med ett flertal felfria ritter
• Körning – Svår klass
• Fälttävlan – CCN2*-S
• Voltige – SM klass
• Distans – genomfört 750 km tävling och ha dokumenterad
ridkunskap LB dressyr styrkt av licensierad tränare.
• Working Equitation – tävlat Msv WE på officiell tävling med minst 62.00 %
i dressyrmoment och 65.00 % i teknikmoment samt genomförd speed.
Samtliga resultat skall vara i samma tävlingsklass.
Övriga kompletterande meriter hos den sökande kan vara:
– Utbildat hästar till och med motsvarande nivå
– Erfarenhet av ridundervisning
– Regelbundet deltagit i träning för A- eller B- tränare eller diplomerad SRL III
– Diplomerad SRL II-III
– Framstående ponnyresultat
– I övrigt bedömas lämplig vid antagning

 • Godkänt yrkesprov för hästskötare ska vara avlagt före grundutbildningens
  början. Eventuellt avsteg kan göras om yrkesprov till diplomerad hästskötare inte
  är genomfört, men inplanerat under tidsperioden för kursen. Bokat datum för
  yrkesprovet ska anges i ansökan.
  **Körning: Resultaten kan även bygga på ponnyresultat.
  RUS referensgrupp för ridlärar/tränarutbildning kan besluta om att ge behörighet
  till person med annan speciell erfarenhet/förkunskap, att söka grundutbildningen.
  Behörig att söka till slutprovet för C- tränare är den som:
  – Uppnått 22 års ålder
  – Genomgått minst sex delkurser innefattande nedanstående moment:
  – Människan och hästen (2 kurser)
  – ledarskap, pedagogik, undervisningsmetodik mm.
  – träningsfysiologi häst, avel-sport, TR-frågor
  – Hästens och ryttarens utbildning (1 kurs)
  – exteriör, unghästhantering. löshoppning mm.
  – Disciplinspecifika kurser (3 kurser)
  – Praktisk träning av hästar och ryttare med olika
  utbildningsståndpunkt och ålder, arbetsmetoder och
  problemlösningar, utbildningsmetodik och
  säkerhetsmedvetande.
  – Under delkurserna presenteras upplägg och innehåll i slutprovet samt
  4
  litteraturhänvisningar.
  – Sedan utbildningen inletts följt en A- eller B- tränare under minst 24 timmar
  och därvid fört ”tränarloggbok”. Fem av dessa tillfällen ska vara grupplektioner
  på en ridskola, ansluten till Svenska Ridsportförbundet, under ledning av en
  diplomerad ridlärare SRL I-III.
  C-tränaraspiranter i Working Equitation (WE) följer A- eller B-tränare i dressyr
  under minst 14 timmar, samt A-C tränare i WE minst 10 timmar
  Loggbok inlämnas senast vid steg 5 i utbildningen.
  Krav för antagning till utbildning och slutprov samt för bibehållande av
  erhållen diplomering
  För antagning till såväl utbildning som slutprov gäller att:
  – Aspiranten ska av ledare för ovanstående kurser bedömas som lämplig att
  genomgå slutprovet.
  Stort avseende skall fästas vid att aspiranten inom ridsporten uppfattas som ett
  föredöme vad gäller etik och moral. Aspirantens skall visa prov på en
  värdegrund som är förenlig med ridsportens och idrottens värderingar.
  Föreligger inte längre de förutsättningar som förelåg vid diplomering gällande
  lämplighet och värderingar, kan diplomering återkallas av SvRF.
  C-tränarprov – provets uppläggning
  Prov som pågår under en till två dagar omfattande: Praktisk träning, muntliga
  presentationer, analyser och skrivningar. Provets innehåll kan variera från gång
  till annan. Stor vikt skall läggas vid att varje aspirant ges tillfredställande med
  tid för varje avsnitt.
  Godkänt prov resulterar i ett kompetensbevis samt behörighet som
  Diplomerad C-tränare Diplom utfärdas av Svenska Ridsportförbundet.

Själv är jag B tränare och då gäller följande:

Diplomerad B-tränare
Det övergripande målet är att B-tränaren ska ha kompetens att med iakttagande
av ett gott horsemanship och i enlighet med ridsportens värdegrund (t.ex. Code
of Conduct och ridsportens ledstjärnor), på ett självständigt och yrkesmässigt
sätt, som tränare, kunna utbilda, såväl hästar som ryttare/kuskar, från och med
3-årstest till och med första steget i svår klass.
B-tränaren ska kunna upprätta lång- och kortsiktiga utbildnings- och
tävlingsprogram för ekipage, bedöma och ge råd vad gäller hästars lämplighet,
kondition, hälsa och status, coacha ekipage inför och under tävling samt kunna
utvärdera såväl uppnådda som uteblivna tävlingsresultat.
B-tränaren ska – främst till elever och deras medhjälpare/föräldrar förmedla,
kunskaper vad gäller säkerhet, regelefterlevnad, och ett korrekt uppträdande mot
funktionärer, medtävlare och hästar på tävlings- och träningsplatser.
En intim relation mellan ridlärare/tränare och elev, där en part är under 18 år
är inte acceptabel inom SvRF:s verksamhet.
B-tränaren ska kunna råda och vägleda mindre erfarna och yngre
tränarkollegor.
3
Antagningskrav till prov för Diplomerad B-tränare
Nedan anges minimikrav för att för att få ansöka om att delta i prov för
diplomering som B-tränare.
RUS referensgrupp för ridlärar/tränarutbildning beslutar vilka sökande som
bedöms uppfylla kraven för att antas till provet.
Behörig att söka till B-tränarprov, samt till provet knuten utbildning,
är den som:
– uppnått lägst 26 års ålder samt verkat som C-tränare i minst 4 år
– har egna tävlingsmeriter på ridhäst och från lätt klass, själv har utbildat ett
flertal hästar och ryttare till nedan nämnda nivåer:
Dressyr
Egna resultat: Intermediaire I, med ett flertal ritter med lägst 65.00%
Elevers resultat: St Georges lägst 65.00%, i klass bedömd av minst tre domare

Att det sedan finns tränare som dessutom är domare…. aktiva i tävling gör saken mer irriterande.

En principsak. Absolut att man kan va duktig och tillräcklig men de jag menar är att de finns liksom ingen yrkesheder på nåt vis. Nån är ”bra” då är den tränare per atomatik. Tror dessutom att många av de självutnämnda tränarna ger en bild av en utbildning. Många tar för givet. Är detta ett problem??? Nej kanske inte alls men .

Jag skiter egentligen i vilken som tränar för vem MEN jag tycker att det ska framgå . Samt att regionala ridsportförbund skulle gå ut med detta. Kanske måste skriva om de……