toddy30@hotmail.com  |  +46 (0)70-323 24 54
Follow us :-

STYRELSE 2019

Björklidens Ryttarsällskap styrelse 2019

Ordförande: Lars Strand

Vice ordförande : Anki Almlöf

Kassör : Annelie Johansson

Sekreterare: Mildred Höög

Ledamot: Ulla Karlsson

Ledamot: Kerstin Svensson

Suppleant: Agneta Larsson

Suppleant: Marie Karlgren

Revisor: Birgitta Uhlin

Valberedning: Christina Strand

Anläggning : Lars Strand

Försäljning: Madelene Lindroth

Tävling-sponsorer: Anki Almlöf,Christina Strand

Stallansvarig tävling: Carolin Holmer