20 juli

 

 

Angel Angel1 ANgel 3Samanthas fölis..

05.52 Fikar. Skitnatt….igen.Men vad ska man klaga på de för…..För man VILL.hahahahh

Igår reds Actor ganska ordentligt. Behöver fram till handen. Tarco tränade fattningar. Bra träning. En bra träning behöver inte kännas bra i en egentlig mening ,just då, man kan förstå att den gör verkan.. Förmågan att träna i ett längre perspektiv får mig osökt att tänka på min KBT historia.

Fanns en mall man kunde använda i terapin som kallades SORK.

Kortord (akronym) för ”situation, organism, respons, konsekvens 1, konsekvens 2″, ett schema som används vid bedömning av personer som önskar få hjälp för sina psykiska problem med beteendeterapi eller kognitiv beteendeterapi.

Även akronymen SORK förekommer i samma betydelse.

Det engelskspråkiga SOBC står för orden Stimulus-Organism-Behaviour-Consequence (Stimulus-Organism-Behaviour-Consequences), i USA: Stimulus-Organism-Behavior-Consequence (Stimulus-Organism-Behavior-Consequences)

Terapeut och patient får klarhet i 

  • vilka situationer (stimuli i dessa, S) 
  • som inom denna person (O) 
  • ger upphov till oro, ångest, depression, tvångstankar och svettning och hjärtklappning, och därmed ger upphov till responser (R) i form av passivitet, ovilja att delta i sällskapslivet och liknande
  • beteenden som vidmakthålls av förstärkande konsekvenser av denna typ av beteenden, främst i form av tillfällig lindring av ångest (kortvarig K) 
  • men också i form av en stadigvarande vana att ta till undvikande beteenden (långsiktig K).

Den skulle man behöva ha med sig i sin egen träning och instruktion.

När hästen inte svarar för skänkeln……skänklar man till den lite mer ordentligt vad blir konsekvensen på kort och lång sikt? Vem ska man fokusera på?Jag blir rädd när den hoppar till när jag använder skänkeln för hårt eller man berättar för instruktören att hästen inte ”vill” göra så. Gud vilken soppa de kan bli.

Kanske ska fråga sig om eleven de facto VILL kunna rida framledes eller om de ska kännas bra varje dag= undvikande beteenden och konsekvens på kort sikt ridande.

Nog om detta. Idag stalltjänst. Hemmadag. Så skönt. Planering,städning. Bara rida en häst. Ska sätta igång Trischa oxå.

Agaphantus kollad av Henrik igår. Ja oren bak men diffust. Inga senor,gallor eller nåt ömt. Verkar vara hög hälta Kan vara mjukdels. Vila 10 dagar till.

Fotade föl igår. Behöver sälja Condenord fölet för ekonomins skull.Lynx barn Lynx barn1 Lynx barn 2 Lynx barn6 Lynx barn 5