25 aug

06.30 Ngt liten övning blev de idag igen. Sovit görgött!!!!

Rida på fm och sedan blir de Sunneträningar.

Igår blev en artikel delat på facebook som gällde

 

VAD ÄR HSP (Högsensitiv person)?
Dela gärna filmen för att hjälpa andra förstå högsensitiva personer bättre.

Manus: HSP är en förkortning för ’Highly Sensitive Person’. På svenska blir det fritt översatt ’högkänslig person’ eller ’högsensitiv person’.

HSP är INTE någon psykiatrisk ’bokstavsdiagnos’. I stället är det en beskrivning av hur vissa människor, liksom vissa individer hos många andra djurarter, fungerar då de är lite känsligare än andra. En grov uppskattning säger att ca 15–20% av alla människor, liksom individer bland en uppsjö av andra djurarter, kan beskrivas som högkänsliga. HSP betecknar således en väl spridd personlighetstyp — i Sverige torde närmare 1,5 miljon personer vara berörda, i världen drygt en miljard!

Forskning visar att högkänslighet är en medfödd egenskap, ett personlighetsdrag på biologisk grund. Känsligheten speglar vad man tror är ett känsligare nervsystem hos vissa individer och detta leder till en viss överlevnadsstrategi, som ofta yttrar sig i en individ som hellre inledningsvis utforskar sin omgivning genom observation än att omedelbart röra sig runt i den. Individen kan således av andra uppfattas som överdrivet försiktig och tystlåten i t.ex. nya sociala sammanhang.

Man har också funnit att hjärnan hos högkänsliga personer fungerar lite annorlunda än hos icke-känsliga. Känsliga personer är ofta mer medvetna om subtila nyansskillnader och detaljer, vilket främst beror på att deras hjärnor bearbetar informationen annorlunda och reflekterar över den på ett djupare plan. Inte sällan leder det till att man som känslig individ känner sig överväldigad, överbelastad, av intryck. Man blir helt enkelt lättare överstimulerad när saker och ting blir för intensivt, komplext eller kaotiskt under en tid.

Detta personlighetsdrag är ingen ny upptäckt, men det har tidigare ofta misstolkats. Eftersom känsliga personer föredrar att observera framför att agera när de kommer in i nya situationer har de ofta kallats blyga. Men blyghet är ett inlärt beteende, inte ett medfött. I själva verket är ca 30% av de högkänsliga personerna också extravert utåtriktade, så känslighet behöver inte vara förknippad med en i övrigt introvert personlighet.

Känslighet har också tidigare kallats hämning, rädsla eller neuroticism. Vissa känsliga personer beter sig på detta sätt, men det är inte medfött och inte heller den mest grundläggande egenskapen hos dessa personer.

Slutligen, känslighet värderas olika i olika kulturer. I kulturer där det inte värderas så högt, som i vår västerländska, tenderar en känslig personlighet också att vara förknippad med låg självkänsla. I en sådan kultur blir de ofta tillsagda att inte vara så känsliga, vilket dock brukar bidra till att de känner sig än mer annorlunda och därför får ännu sämre självkänsla.

Nedan följer en uppräkning av några vanliga och utmärkande kännetecken för en HSP-personlighet:
– Är väldigt medveten om detaljer, nyanser och små kontraster.
– Är mer medveten om andras tankar och känslor än vad de flesta är, p.g.a att man är duktig på att fånga och tolka sociala icke-verbala signaler. Vilket gör att man ofta gissar rätt med hjälp av sin intuition.
– Beskriver ofta en större känslomässig reaktion än andra vid olika händelser.
– Upplever ofta förändringar i tillvaron som stressiga.
– Har en större sensorisk känslighet — darrar lätt, har ett mer reaktivt immunförsvar och har en lägre smärttröskel. Får ofta större reaktioner av koffein och mediciner än vad andra får.

Du hittar fler kännetecken och får mer kunskap på www.hspsverige.se

Källa och cred: http://www.hspsverige.se/vanliga-fraringgor-om-hsp.html

 

Ja alla dessa diagnoser och symtom på allt. Man ÄR sina symptom. Finns de nån för slarviga människor? Människor som är morronpigga? Ja de finns de säkert.

Som de står i artikeln . ”Känner sej ofta annorlunda” Ja det kan jag tro att de flesta i denna värld gör lite då och då. På gott och ont. Vem känner: Herregud så ”vanlig” jag känner mej,helt normal.

När jag gick Kbt så pratade man mkt om känslostyrning. Hur det man ”känner” behöver ofta ifrågasättas,hur riktigt de är.

Jag känner mej tjock. ÄR jag tjock? I förhållande till vadå?Jag känner mej som Beoynce. ÄR jag då Beyonce?

Det känns som alla tittar på mej. Tittar ALLA på mej? Eller tittar 98% på mej? Då tittar inte alla. Då blir de en Tankefälla ist.

 

12.40 Strax Sunne.Ibland ramlar man verkligen ner i ett slags hål. Ett hål som man försöker kravla sej upp ur men halkar ner igen. Inte depression ,nåt annat. De saker som ligger en varmt om hjärtat får man ingen ordning på,dagarna går och en handlingsplan verkar man inte ”ha tid” med. Samtidigt som andra saker händer ,man analyserar…….kan verkligen gå igång på alltmöjligt. Kan verkligen bli trött.Bli trött? Är trött-så till den milda grad så jag orkar inte vila helt enkelt. Det verkar som bästa botemedlet mot utmattning är att jobba mer.

Tiden att läka verkar inte finnas.Orken finns inte heller. Känns som man orkar hur mkt som helst men ändå inte.

Små fragment av saker folk har sagt eller säger hela tiden etsar sig fast och ska bearbetas,när man har tid.