toddy30@hotmail.com  |  +46 (0)70-323 24 54
Follow us :-

STYRELSE 2023

MEDLEMSAVGIFT 2024    BG 5330-3574Under rådande restriktioner behåller vi även iår avgiften

Junior 400:-
Senior 500:-
Skriv med alla uppgifter som personnummer o mailadresser i ett separat mail eller mess

Jag ser inga betalningar.

Björklidens Ryttarsällskap styrelse 2023

Ordförande: Lars Strand

Vice ordförande : Anki Almlöf

Kassör : Annelie Johansson

Sekreterare: Mildred Höög

Ledamot: Carolin Holmer

Ledamot: Kerstin Svensson

Suppleant: Anders Magnusson

Suppleant: Marie Karlgren

Revisor: Birgitta Uhlin

Valberedning: Christina Strand

Anläggning : Lars Strand

Försäljning: Madelene Lindroth

Tävling-sponsorer: Anki Almlöf,Christina Strand

Stallansvarig tävling: Carolin Holmer