5 mars

9.00 Strax avfärd mot Solberg och Pay & Ride. Döma.

Stall färdigt kl 8.00. Får hjälp med lunch. Kommer hem runt 14.30 och har två lektioner. Skall sedan försöka filma den nya eller om jag gör de i morron fm.