2 feb

09.41 Nyduschad. Lektion 10.00. Stall klart,ensam idag. Ridit Zachary. Bråka men vet varför,slarvat lite sista dgar.

Birk klippas,handla hästmat.